Dzień chłopaka w Internacie

Dzień chłopaka w Internacie

Tradycją naszego internatu jest coroczne świętowanie Dnia Chłopaka, które w tym roku odbyło się w dniu 28 września. Dziewczęta pamiętały o swoich kolegach, przygotowały dla nich słodki poczęstunek oraz zaprezentowały krótką część artystyczną. Dzień Chłopaka był okazją do wspólnego spędzenia czasu oraz złożenia serdecznych życzeń naszym chłopcom.

Organizacją imprezy zajęły się wychowanki internatu pod opieką wychowawców: Pani Kingi Chmielewskiej i Pani Anny Czerwonki.

Anna Czerwonka – wychowawca internatu