Ekonomiści na Uniwersytecie Rzeszowskim

Ekonomiści na Uniwersytecie Rzeszowskim

Młodzież Technikum Ekonomicznego z klas 4 TEP, 2 TE oraz 1 TE w dniu 24 kwietnia 2023 roku uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Warsztaty otworzył Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Ryszard Kata, prof. UR, które składały się z cyklu zajęć: dr Sławomir Dybka poprowadził wykład na temat: Biznes Społecz-nie odpowiedzialny; mgr Magdalena Suraj warsztaty – Oszczędzanie to brzmi dumnie!;

dr Piotr Cyrek – plany, szanse i możliwości rozwoju indywidualnego.

Pracownicy z Biura Karier UR przedstawili młodzieży ofertę edukacyjną uczelni oraz zapoznali z procesem rekrutacji.

W trakcie zajęć odbył się spacer po kampusie – obejrzeliśmy m.in. sale wykładowe, ćwiczeniowe, bibliotekę i czytelnię.

Wyjazd umożliwił rozwijanie uzdolnień uczniów klas ekonomicznych poprzez dodatkowe zajęcia dla młodzieży w formie wykładów otwartych czy warsztatów.

Ponadto spotkanie umożliwiło nawiązanie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli uczelni z uczniami szkoły.

Szczególne podziękowania składamy dla dr. Piotra Cyrka za zorganizowanie wspaniałych zajęć na uczelni.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu innowacji skarbowo-prawnej.

Małgorzata Borkowska