Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 23.04.2024 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się finał XI edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i BHP „Poznaj swoje prawa w pracy”

Łukasz Szczepański z klasy 5 technikum ekonomicznego został laureatem 4 miejsca.

Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Tematyka konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy.

W zmaganiach etapu centralnego wzięło udział 48 uczniów – laureatów etapów regionalnych z całego kraju.

Gratulujemy Łukaszowi wysokiego poziomu wiedzy i godnego reprezentowania naszej szkoły.

Opiekunowie konkursu: Urszula Szyszka i Małgorzata Borkowska.

Małgorzata Borkowska