Historia szkoły

Home / Historia szkoły

Rozpoczęcie rozbudowy Zespołu Szkół Licealnych – dobudowanie kolejnego piętra budynku w części dydaktycznej

wrzesień 1, 2021

Inauguracyjny koncert Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO pod batutą Michała Grzywny

wrzesień 11, 2020

Inauguracyjny koncert Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO pod batutą Michała Grzywny

Renowacja sztandaru szkoły

czerwiec 1, 2020

Renowacja sztandaru szkoły

Otwarcie Powiatowej Sali Koncertowej

styczeń 7, 2020

Otwarcie Powiatowej Sali Koncertowej

Otwarcie Centrum Szkolenia Klas Mundurowych w Nowej Sarzynie

październik 7, 2019

Otwarcie Centrum Szkolenia Klas Mundurowych w Nowej Sarzynie

Zakończenie rozbudowy Internatu Zespołu Szkół Licealnych – dobudowanie kolejnego piętra budynku

styczeń 1, 2018

Zakończenie rozbudowy Internatu Zespołu Szkół Licealnych – dobudowanie kolejnego piętra budynku

Otwarcie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Ożannie

lipiec 1, 2016

Otwarcie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Ożannie

Otwarcie Orlika przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku

marzec 1, 2013

Otwarcie Orlika przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku

100-lecie szkoły

czerwiec 15, 2012

100-lecie szkoły

W dniach 15-17 czerwca 2012 roku odbyły się uroczyste obchody 100-lecia szkoły. Z tej okazji została wydana Księga Jubileuszowa pt. “100 lat Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku”

Wydanie Księgi Jubileuszowej z okazji 100-lecia szkoły

czerwiec 13, 2012

Wydanie Księgi Jubileuszowej z okazji 100-lecia szkoły

Rozbudowa szkoły – III etap

wrzesień 6, 2010

Rozbudowa szkoły – III etap

Uroczyste otwarcie nowoczesnej hali sportowej i nowego segmentu dydaktycznego.

Mistrzostwo Polski w Koszykówce

czerwiec 17, 2009

Reprezentacja dziewcząt zdobywa mistrzostwo Polski w koszykówce.

Utworzenie Szkolnego Koła Wolontariatu

październik 1, 2008

Rozbudowa szkoły – II etap

październik 4, 2007

Uroczyste otwarcie nowego łącznika pomiędzy starą częścią szkoły a nową szatnią.

Powstanie szkolnej grupy teatralnej “KURTYNA”

wrzesień 4, 2006

Rozbudowa szkoły – I etap

czerwiec 6, 2006

Otwarcie nowego skrzydła szkoły oraz nowej szatni.

Utworzenie klasy wojskowej

wrzesień 1, 2005

Klasa wojskowa powstała w ramach Liceum Ogólnokształcącego.

90-lecie szkoły – “Spotkanie pokoleń”

październik 12, 2002

Jubileusz 90-lecia szkoły z udziałem absolwentów i gości. Z tej okazji została wydana monografia szkoły.

Reaktywacja żeńskiego chóru “Belcanto”

wrzesień 2, 1999

Strona internetowa

wrzesień 1, 1998

Stworzenie pierwszej strony internetowej szkoły przez uczniów: Macieja Sarzyńskiego, Wojciecha Ulmana, Mateusza Barana oraz Grzegorza Karpa.

Zespół wokalno-instrumentalny “Labirynt”

wrzesień 1, 1994

Zespół wokalno-instrumentalny “Cztery-jeden”

październik 1, 1993

Opiekunem chóru został nauczyciel muzyki mgr Bogusław Rup.

Gazetka szkolna “Hroberek” – “Chroberek”

listopad 13, 1991

13 listopada 1991 roku wydano pierwszy numer gazetki szkolnej “Hroberek”. Obecnie gazetka nosi nazwę “Chroberek” a od 2016 roku jest wydawana także w wersji elektronicznej.

Szkoła otrzymuje sztandar

listopad 14, 1987

14 października 1987 roku Miejska Rada Narodowa oraz leżajskie zakłady pracy ufundowały szkole sztandar.

Stan wojenny

grudzień 13, 1981

Ze względu na wprowadzenie stanu wyjątkowego na w Polsce, zawieszono w szkole wszelkie imprezy rozrywkowe, w tym studniówkę.

Nowy budynek szkoły przy ul. M. Curie-Skłodowskiej

wrzesień 1, 1974

1 września 1974 roku nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego 1974/75 w nowym obiekcie dydaktycznym przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 6.

Utworzenie Liceum Ekonomicznego

wrzesień 1, 1968

Otwarcie bursy szkolnej

wrzesień 4, 1945

Otwarcie szkolnej bursy nastąpiło po wielu latach starań. Uroczystego otwarcia dokonał ks. prof. Jan Dudziak.

Powstanie Samorządu Uczniowskiego oraz Chóru

kwiecień 1, 1945

W kwietniu 1945 roku powstaje Samorząd Uczniowski oraz Chór mieszany pod opieką ks. J. Dudziaka i organisty Pana Romana Chorzępy.

Wyzwolenie miasta spod okupacji

lipiec 24, 1944

22 lipca 1944 roku nastąpiło wkroczenie wojsk radzieckich i oddziałów partyzanckich do Leżajska i wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej. Pozwoliło to też na wznowienie działalności szkoły i organizację nowego roku szkolnego od 1 września 1944 roku.

Tajne nauczanie

listopad 22, 1939

Od 22 listopada 1939 roku aż do połowy 1944 roku organizowane jest tajne nauczanie oraz egzaminy dojrzałości.

Okupacja Hitlerowska

wrzesień 13, 1939

13 września 1939 roku do Leżajska wkroczyły oddziały niemieckiej 28. Zmotoryzowanej Dywizji Piecoty i 8. Zmechanizowanej Dywizji Piechoty. Budynek szkoły zostaje zajęty a inwentarz zniszczony przez wojska niemieckie. Wprowadzono zakaz nauczania w szkołach średnich.

Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki

wrzesień 1, 1930

We wrześniu 1930 roku powstała Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki.Drużynowym został dh Tadeusz Krasuski.

Nadanie Patrona szkoły

maj 26, 1926

Decyzją Ministerstwa Wierzeń Religijnych i Oświecenia Publicznego szkoła przyjęła patrona króla Bolesława Chrobrego i zmieniła nazwę na Państwowe Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego.

Powołanie Hufca Szkolnego

luty 22, 1923

Powołano do życia Hufiec Szkolny (w klasach VI-VII) przez prof. Kornela Szabo.

Upaństwowienie Gimnazjum

październik 7, 1922

Decyzją Ministerstwa Wierzeń Religijnych i Oświecenia Publicznego nastąpiło upaństwowienie gimnazjum, które przyjęło nazwę Gimnazjum Państwowe w Leżajsku.

I Wojna Światowa

wrzesień 1, 1914

W roku szkolnym 1914/1915 nastąpiła przerwa w pracy szkoły w związku z działaniami wojennymi.

Prywatne Gimnazjum Realne w Leżajsku

wrzesień 1, 1912

3 września 1912 roku, po uroczystym nabożeństwie w kościele pw. Trójcy Św. w Leżajsku, dokonano otwarcia szkoły w budynku plebanii kościoła farnego.