Identyfikatory dla klas pierwszych

Identyfikatory dla klas pierwszych

Wzorem lat ubiegłych wszyscy uczniowie klas pierwszych rozpoczynając naukę w naszej szkole otrzymują identyfikatory.

We wtorek 26 września 2017 roku na specjalnym spotkaniu pierwszoklasistów w auli, wicedyrektor Waldemar Tłuczek wręczył je przewodniczącym poszczególnych klas. Jednocześnie przypomniał o obowiązku ich noszenia przez wszystkich uczniów w widocznym miejscu. Poinformował także młodzież o innych obowiązkach spoczywających na nich związanych z nauką w ZSL (m.in. zakazie opuszczania szkoły w trakcie lekcji czy konieczności noszenia obuwia zmiennego).

S. Majcher
Zdjęcia J. Brzuzan