Inauguracja współpracy z Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Inauguracja współpracy z Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego

W bieżącym roku szkolnym została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego a naszą szkołą.

Zamierzeniami umowy jest rozwijanie pod patronatem Uniwersytetu Rzeszowskiego uzdolnień i zainteresowań uczniów technikum ekonomicznego z zakresu ekonomii i finansów.

Realizacja założeń rozpoczęła się w dniu 10 listopada 2023 roku wykładem inaugurującym prowadzonym przez doktora Piotra Cyrka -Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów do spraw współpracy ze szkołami średnimi. Prelegent w dyskusji z młodzieżą podkreślał, że sytuacja majątkowa i spełnione aspiracje zawodowe w przyszłości wymagają odpowiedniego planowania i dokonywania decyzji edukacyjnych już dzisiaj. Motywując uczniów do dociekliwości i systematyczności w nauce, akcentował potrzebę obiektywnego określania barier w dążeniu do założonych celów i kreatywnego poszukiwania sposobów jak je przezwyciężyć.

W spotkaniu wzięła udział młodzież kształcąca się w zawodzie technik ekonomista z klas 1-3, która wykazała się dużą aktywnością i zaangażowaniem.

Składamy serdeczne podziękowania Władzom Uczelni za objęcie klas ekonomicznych patronatem oraz dr. Piotrowi Cyrkowi za koordynację działań.

Małgorzata Borkowska