Informacja dla osób biorących udział w projekcie “Kształcimy dla pracy”

Informacja dla osób biorących udział w projekcie “Kształcimy dla pracy”

Szanowni Państwo Rodzice oraz Uczniowie,

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od szkoły następują opóźnienia w realizacji płatnych staży zawodowych w ramach projektu “Kształcimy dla pracy”.
Staże będą realizowane w liczbie 150 jak i 300 godzin, jednak ich rozpoczęcie nastąpi w ostatnim tygodniu lipca lub od 01 sierpnia 2024 r.
Jesteśmy w stałym kontakcie z Wychowawcami klas, którzy w odpowiednim czasie przekażą dokumenty niezbędne do odbycia stażu.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie dostępna w biurze projektu po 22 lipca 2024 r.
Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość.

Z poważaniem
Dyrektor
Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
Zbigniew Trębacz