Klasa pożarnicza na zajęciach z kryminalistyki na WSPIA w Rzeszowie

Klasa pożarnicza na zajęciach z kryminalistyki na WSPIA w Rzeszowie

W dniu 14.05.2018 roku klasa pożarnicza w zawodzie technik spedytor wzięła udział w pokazowej lekcji kryminalistyki w WSPiA  w Rzeszowie . Lekcje poprowadził wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej mgr Arkadiusz Szajna.

Tematem przewodnim warsztatów były symulowane oględziny miejsca znalezienia zwłok. Uczniowie mogli poznać sposoby ujawniania i zabezpieczenia różnych śladów kryminalistycznych. Mogli poznać zasad pracy policjantów i techników kryminalistycznych,strażaków którzy nie tylko gaszą pożary , ale także ratują ludzkie życie

Uczniowie zobaczyli  m.in. specjalistyczne Walizy Kryminalistyczne, które są na wyposażeniu  Centrum a także  sami mogli sprawdzić, jak wykonuje się poszczególne czynności i jak działają różne urządzenia znajdujące się w walizach. Na koniec spotkania odbył się pokaz działania poligrafu (wariografu). Młodzież mogła przekonać się, że jest to urządzenie, którego nie da się oszukać .

Takie warsztaty są bardzo pouczające dla naszych uczniów. Podsumowując całe, możemy powiedzieć, że uczestnictwo w takich zajęciach pozwala na zapoznanie się bliżej z trudną tematyką w ciekawy sposób.

Agnieszka Kolano
Małgorzata Sarzyńska