Konferencja Studencka w Katedrze Germanistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Konferencja Studencka w Katedrze Germanistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 16 marca 2023 r. odbyła się Konferencja Studencka “Rund um Deutsch als Fremdsprache” w Katedrze Germanistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wydarzeniu tym wzięła udział młodzież z naszej szkoły pod opieką nauczycieli Pani R.Różak, Pani R.Szydłowskiej i Pani A. Kurowskiej.

W ramach konferencji uczniowie obejrzeli prezentację dr Ewy Cwanek-Florek p.t .” Jesteśmy w bardzo doborowym towarzystwie – czyli wizyta w wiedeńskim gabinecie figur woskowych Madame Tussauds”. Następnie lektor DAAD przedstawił ofertę stypendialną Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej. W dalszej części spotkania wysłuchano wykładu “Frame-Semantik und Framing – ein Überblick”. Następnie uczniowie wzięli udział w quizie “Doppelt gemoppelt” na temat pleonazmów w języku niemieckim, czyli wyrażeń typu “ Glasvitrine”. Potem obejrzano prezentację studentek germanistyki p.t. “Co warto zobaczyć w Szwajcarii ?”. Ciekawym punktem programu był też wykład p.t. “Politische Korrektheit”.

Młodzieży należą się podziękowania za wzorową postawę podczas tej konferencji.

Renata Różak