Konferencja z Rachunkowości

Konferencja z Rachunkowości

W ramach turnieju „Finanse w pigułce”,  8.12.2023 r. w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie miała miejsce Konferencja z Rachunkowości.

Uczestniczyli  w niej uczniowie wraz z opiekunami, ze szkół, które zgłosiły się do turnieju.

Głównym prelegentem był dr Alfred Szydełko prof. Politechniki Rzeszowskiej, który wygłosił interesujący  wykład dotyczący Inwentaryzacji. Podjęty temat wykładu zainteresował zarówno uczniów klas ekonomicznych, gdzie inwentaryzacja dotyczy firm prowadzących uproszczoną rachunkowość, jak i uczniów klas technikum rachunkowości uczących się pełnej rachunkowości.

Drugi, ciekawy wykład poprowadziła studentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Finanse i rachunkowość, Pani Aleksandra Dołżycka, organizatorka Międzyuczelnianego Koła Naukowego Rachunkowości przy Stowarzyszeniu Księgowych O. Podkarpacki. Zachęciła ona uczniów do podjęcia aktywności zawodowej, pokazując jak wykorzystać i rozwijać swoje uzdolnienia i pasje.

Wiedza zdobyta podczas takich spotkań przyda się uczniom zarówno podczas konkursów, egzaminów zawodowych, jak również przy podejmowaniu dalszych wyborów co do kierunku kształcenia i przyszłej pracy zawodowej.

Danuta Drążek