Konkurs dla szkół podstawowych, Być jak Młody Einstein”

Konkurs dla szkół podstawowych, Być jak Młody Einstein”

Z wielką radością zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w prestiżowym Konkursie “Być jak Młody Einstein”.

Konkurs ,,Być jak Młody Einstein” uprawnia do umieszczenia adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przewidzianym na szczególne osiągnięcia oraz do przyznania punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie: https://zslchrobry.lezajsk.pl/byc-jak-mlody-einstein/

Organizatorzy:
Władysław Kulpa
Agnieszka Kolano