Konkurs Logistycznie i Ekonomicznie

Konkurs Logistycznie i Ekonomicznie

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z  klas siódmych i ósmych na 8 Edycję Konkursu „Logistycznie i ekonomicznie”, która odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku o godz. 9.00 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Organizatorem konkursu jest Technikum Nr 2 w ZSL, które posiada wieloletnią tradycję w zawodowym kształceniu ekonomicznym, logistycznym i spedycyjnym. Od 2023 roku Konkurs odbywa się pod  patronat Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a laureaci uzyskają prawo wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Jednym z celów Konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań logistyką i ekonomią jako prężnie rozwijającymi się dziedzinami wiedzy. Zdobycie dobrego zawodu jest ważnym czynnikiem startu młodzieży w dorosłe życie, dlatego poprzez ich udział w Konkursie chcemy przybliżyć uczniom kształcenie zawodowe w naszej szkole.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody i atrakcyjna wycieczka dydaktyczno-rekreacyjna.

Prosimy o:

  • zapoznanie się z regulaminem i zgłoszenie szkoły do konkursu
  • wyłonienie w eliminacjach szkolnych maksymalnie 3 zwycięskich zespołów (w składzie 3-osobowym)
  • przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych do uczestnictwa w Finale Konkursu „Logistycznie i ekonomicznie” do dnia 5 kwietnia 2024 roku na adres:

listownie lub osobiście: ZSL im. B. Chrobrego, ul. M.C. Skłodowskiej 6, 37-300 Leżajsk

fax: 17 242-76-28

lub e-mail: logistycznieiekonomicznie@gmail.com

  • dostarczenie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie wg załączonego wzoru (do dnia konkursu)

Więcej informacji na stronie: www.zslchrobry.lezajsk.pl/technik/konkursy