Konkurs na pracę z literatury

Konkurs na pracę z literatury

19 czerwca 2021 roku odbył się finał XIX Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury dla uczniów klas I-II liceów i klas I-III techników, zorganizowany przez Pracownię Lingwistyczną Pałacu Młodzieży w Katowicach.

W konkursie tym Oliwia Baj, uczennica klasy 2GG, zajęła 2 miejsce, pisząc pracę na temat: Jeśli ktoś jest odmienny, to jest skazany na samotność. (Aldous Huxley). Motyw inności, wykluczenia i samotności w wybranych utworach literackich.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr hab. prof. UŚ Danuty Krzyżyk oceniła 230 prac, biorąc pod uwagę: dobór tekstów kultury i ich interpretację, jakość myślenia i samodzielność intelektualną, niestereotypowe podejście do tekstów, poprawność językowo-stylistyczną, oryginalność i celowość kompozycyjną.

Praca Oliwii Baj wypełniła wszystkie kryteria. Gratulujemy.

Joanna Czerwonka