LexMaster – Konkurs wiedzy prawniczej

LexMaster – Konkurs wiedzy prawniczej

Uczniowie klas humanistyczno-prawnych wzięli udział w pierwszym etapie Konkursu wiedzy prawniczej dla uczniów poniżej 18. roku życia, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Z przyjemnością informujemy, że wymienieni uczniowie zakwalifikowali się do drugiego etapu Konkursu:

Bajwoluk Weronika  1H

Kulpa Monika  1H

Wiatr Patryk  1H

Kuca Wojciech  2G

Pierwszy etap Konkursu odbywał się na platformie konkursowej (on-line), a uczestnicy po zgłoszeniu i zalogowaniu się odpowiadali na 50 pytań w nieprzekraczalnym czasie 45 minut. Zakres tematyczny I Etapu obejmował zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie (zgodnie z programem nauczania) oraz podstawy prawa z poradnika:  “Przychodzi uczeń do prawnika …” – część ponadgimnazjalna. Dodatkowo należało odpowiedzieć na bardziej szczegółowe pytania z: prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa cywilnego i prawa karnego. Do Konkursu zgłaszali się uczniowie z całej Polski.

Drugi etap odbędzie się na platformie konkursowej 26 listopada 2015 r. Należy życzyć koleżankom i kolegom dalszych sukcesów.

Lex Master organizowany na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości jest częścią projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości: „Budowanie potencjału instytucjonalnego współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”. Konkurs jest organizowany przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl.

Leszek Sarzyński