Logistycy w OMEGA PILZNO

Logistycy w OMEGA PILZNO

21 września 2023r  klasa 2 TLA wraz z nauczycielkami p. Kariną Terech- Kondub, p. Aleksandrą Zdulską i p. Elżbietą Jużyniec uczestniczyła w ciekawej wycieczce dydaktycznej do firmy OMEGA PILZNO ITiS GODAWSKI &GODAWSKI Sp. z o.o.

Młodzi logistycy poznali funkcjonowanie firmy w zakresie przewozów ładunków w kraju i za granicą. Dowiedzieli się jak ważne zadania pełni terminal morski Omegi w Gdyni, gdzie kompleksowo obsługuje ładunki- łącznie z odprawą celną.

Pracownik Omego Pilzno zapoznał młodzież z flotą transportową oraz codziennymi swoimi obowiązkami. Uczestnicy wycieczki obserwowali załadunki i rozładunki naczep. Zobaczyli nowoczesny magazyn wysokiego składowania w Podgrodziu. Wycieczka wniosła cenną, praktyczną wiedzę zawodową.

Elżbieta Jużyniec