Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Europejskich “KOCHAM CIĘ, EUROPO!”

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Europejskich “KOCHAM CIĘ, EUROPO!”

Patronat honorowy: Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Adresaci: uczniowie klas 1 i 2 szkół średnich, uczniowie klas 3 szkół gimnazjalnych , uczniowie klas 8 szkół podstawowych.

Cele:

1.     Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów i kultur, ich tradycji i obyczajów.
2.     Rozbudzenie zainteresowania językami obcymi.
3.     Integracja szkół.

Regulamin:

1.     W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1 i 2 szkół średnich, uczniowie klas 3 szkół gimnazjalnych, uczniowie klas 8 szkół podstawowych.
2.     W konkursie biorą udział maksymalnie 4 drużyny 5-osobowe. (po jednej z każdej ze szkół).
3.     Drużyny rywalizują ze sobą rozwiązując zadania z wiedzy o krajach europejskich. Forma konkursu jest oparta na programie telewizyjnym „Kocham Cię, Polsko”.
4.     Typy zadań:
·        Koło fortuny (statystyki – więcej/mniej)
·        „Urodziny”
·        Głuchy telefon
·        Litery
·        Kalambury (pokazywanie/rysowanie)
·        Licytacje (np. znane piosenki – ile linijek zaśpiewają, podawanie jak największej ilości haseł związanych z jakimś tematem)
·        Odgadywanie tytułów piosenek obcojęzycznych
·        Wiedza o danym kraju (odpowiedzi na pytania)

5.     Tematyka konkursu obejmuje wiedzę ogólną na temat kultury, sztuki, filmu, muzyki, geografii, sportu, nauki, tradycji, a także języków krajów europejskich (również ciekawostek dotyczących danych krajów) z naciskiem na język angielski (ale również niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański).

6.     Jedna szkoła może zgłosić drużynę liczącą 5 uczniów. Każdy uczestnik oprócz formularza zgłoszenia wypełnia zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

7.     Zgłoszenia należy przysłać do dnia 21 grudnia 2018r. na podany adres mailowy:

mdudzinska@zslchrobry.lezajsk.pl

8.     Konkurs odbędzie się 25 stycznia 2019r. o godz.9.30 w auli Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

9.     Kibice mile widziani! Drużyny mogą przyprowadzić publiczność, która będzie im podpowiadać i wspierać podczas konkursu.

10. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w regulaminie.