mLegitymacja szkolna

Home / mLegitymacja szkolna

https://www.gov.pl/photo/format/83cd163a-33f6-413b-ab29-59a798c657b4/resolution/1920x810

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną, papierową wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie także unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.
Usługę mLegitymacja może być aktywowana wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym. W momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiast poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji w szkole w celu jej unieważnienia.

Aby otrzymać mLegitymację należy:

1. Dodać swoje zdjęcie na koncie ucznia w Dzienniku Elektronicznym. Zdjęcie do legitymacji szkolnej jest takie samo, jak do dowodu lub paszportu. Zdjęcie powinno być wykonane na jasnym tle, w dobrej ostrości, twarz ma zająć 70-80% zdjęcia, bez nakrycia głowy czy przyciemniających okularów, patrząc na wprost.

Bezpłatny Generator zdjęć do mLegitymacji, pod adresem:  https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

2. Zwrócić się do wychowawcy klasy o zatwierdzenie zdjęcia.

3. Pobrać i wypełnić WNIOSEK o wydanie mLegitymacji. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek musi być podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego.

4. Złożyć wniosek o wydanie mLegitymacji w sekretariacie uczniowskim.

5. Po otrzymaniu wiadomości na koncie ucznia w Dzienniku Elektronicznym należy zgłosić się do sekretariatu uczniowskiego celem odebrania danych aktywacyjnych (kodu QR oraz kodu aktywacyjnego). Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie. Procedura aktywacji usługi mLegitymacja została opisana poniżej. 

UWAGA: w przypadku utraty telefonu lub jego kradzieży należy unieważnić legitymację. Stosowny WNIOSEK do pobrania poniżej.


Dokumenty:

WNIOSEK o wydanie mLegitymacji – uczeń niepełnoletni
WNIOSEK o wydanie mLegitymacji – uczeń pełnoletni

WNIOSEK o unieważnienie mLegitymacji – uczeń niepełnoletni
WNIOSEK o unieważnienie mLegitymacji – uczeń pełnoletni

REGULAMIN usługi mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel


Instrukcja aktywacji usługi mLegitymacji w aplikacji mObywatel:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację mObywatel
2. 
Uruchom aplikację mObywatel i zaloguj się
3. W aplikacji mObywatel i kliknij ikonę Dodaj dokument
4. Wybierz mLegitymacja Szkolna
5. Zaakceptuj Regulamin mLegitymacji szkolnej i przejdź Dalej
6. Kliknij na przycisk Dalej aby wyrazić zgodę na użycie aparatu
7. Zeskanuj kod QR lub wpisz kod ręcznie
8. Wpisz kod aktywacyjny i wciśnij przycisk Aktywuj
9. mLegitymacja jest już aktywna

mLegitymacja szkolna

Podstawa prawna:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r z sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019.1700 ze zm.)  szkoły mają możliwość wydawania mLegitymacji szkolnej. 

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna