Nowa „Cyberklasa”

Nowa „Cyberklasa”

Od 1 września 2022 utworzono nowy oddział klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. 15 uczniów podjęło trud realizacji programu „Cyber.Mil z klasą” nadzorowanego przez MON. Uczniowie oprócz podstawy programowej przewidzianej do realizacji w szkole średniej z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką realizują dodatkowo zajęcia specjalistyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej.

Zajęcia dodatkowe z zakresu „Algorytmiki i programowania” realizowane w klasie 1l prowadzone przez dr Pawła Dymorę, a w klasie 2e „Sieci komputerowe” przez dr Mariusza Nycza i dr Mirosława Mazurka z Politechniki Rzeszowskiej w ramach zawartej współpracy.

Bożena Leniart

Uczniowie  klas „Cyber” w mundurach wzięły także udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu 2022”w dniu 10.11.2022 o godz. 11:11.

Bożena Leniart