Nowa pracownia informatyczna do realizacji programu „CYBER.Mil z klasą”

Nowa pracownia informatyczna do realizacji programu „CYBER.Mil z klasą”

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego jest jedną z szesnastu szkół w Polsce realizującą w nowym roku szkolnym 2021/2022 pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą”. W ramach eksperymentu pedagogicznego powstała w ZSL w Leżajsku 16-osobowa klasa o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”, która dodatkowo została wyposażona w mundury sfinansowane przez MON i Powiat Leżajski.

Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Nadzór merytoryczny sprawuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Celem głównym Programu jest zbudowanie bazy naboru do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w tym planowanych do utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w obszarze bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego.

Na potrzeby edukacji w tej klasie w Zespole Szkół Licealnych została dofinansowana z MON i Powiatu Leżajskiego pracownia komputerowa. Laboratorium cyberbezpieczeństwa zostało wyposażone w wysokowydajne stacje robocze firmy Fujitsu oraz infrastrukturę wspomagającą, która zapewnia wysoki komfort realizacji zajęć informatyki. Uczniowie dysponują własnymi stacjami roboczymi z pełnymi uprawnieniami administracyjnymi co daje nieskrępowane możliwości wykonywania zadań lekcyjnych oraz projektowych. Przywrócenie urządzenia do stanu referencyjnego odbywa się po ponownym restarcie urządzenia. Każdy komputer dysponuje wysokiej klasy oprogramowaniem narzędziowym, programistycznym, biurowym oraz symulacyjnym. Zastosowana konfiguracja umożliwia tworzenie własnego środowiska wirtualnego co głównie jest istotne na zajęciach projektowych a w szczególności: podczas analizy i detekcji faktycznych oraz potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Uczniowie mają możliwość zapisywania dokumentów, programów tworzonych podczas zajęć oraz plików na serwerze NAS o dużej powierzchni dyskowej, do którego dostęp jest również spoza infrastruktury szkoły. Dodatkowo na serwerze jest skonfigurowany system kopi zapasowych dla komputerów. Laboratorium dysponuje własną odizolowaną siecią komputerową działająca pod kontrolą zapory sieciowej typu UTM Fortigate z pełnym wsparciem sygnaturowym, gdzie prowadzone projekty uczniowskie z dziedziny cyberbezpieczeństwa nie będą miały negatywnego wpływu na pozostałą infrastrukturę w szkole. Ponadto sala jest wyposażona w klimatyzację, ogólnie dostępną drukarkę wielofunkcyjną oraz monitor interaktywny, który pozwolił wzmocnić możliwość dydaktyczne nauczyciela.

Oprócz zaplecza technicznego uczniowie otrzymali dostęp do profesjonalnych platform edukacyjnych. Została utworzona Cisco Networking Academy gdzie uczniowie mają możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z dziedziny projektowania, zarządzania i utrzymywania sieci komputerowych. Oferowana w ramach Akadami bogata i zróżnicowana oferta kursów na różnym poziomie zaawansowania pozwoli zdobyć uczniom dodatkowe umiejętności poparte branżowymi certyfikatami. Zajęcia z informatyki w klasie „Cyber” prowadzone są przez dr Mariusza Nycza.

Dodatkowo dzięki współpracy z Politechniką Rzeszowską, szkoła uzyskała dostęp do Palo Alto Networks Cybersecurity Academy. Palo Alto Networks jest światowym liderem urządzań bezpieczeństwa na najwyższym poziomie i treści dydaktyczne zawarte w kursach będą stanowiły dużą dawkę profesjonalnej wiedzy dla uczniów.

Program „CYBER.MIL z klasą” zostaje wydłużony na kolejne 6 lat co oznacza, że nabór do nowej klasy będzie prowadzony w przyszły roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja ruszy w nowym roku szkolnym i będą brane pod uwagę oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz z języka angielskiego (min. oceny dobre). Kandydaci muszą wykazać się uzyskaniem w procesie rekrutacji minimum 150 punktów oraz oceny co najmniej dobrej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Ministerstwo uruchamiając ten projekt chce przygotować potencjalnych kandydatów do pracy w instytucjach państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo czy tworzonych właśnie Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

Bożena Leniart