Nowe kwalifikacje zawodowe logistyków

Nowe kwalifikacje zawodowe logistyków

Kolejni logistycy po pozytywnym zdaniu egzaminów: pisemnego i praktycznego przed inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie uzyskali uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych. Nowa kwalifikacja zawodowa pozwoli młodzieży aktywnie wejść na rynek pracy i otrzymać atrakcyjne wynagrodzenie.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom, a jednocześnie dziękujemy Dyrektorowi ZSL za sfinansowanie kosztów szkolenia.

Andrzej Makówka