Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 2023

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 2023

20 października 2023r w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbyła się XV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki

w Poznaniu. W etapie szkolnym w systemie on-line wzięło udział 22 logistyków i spedytorów z klas: 3 TL, 3 TS, 4TL i 4 TS.

Celem Olimpiady jest m.in. rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzenie wiedzy logistycznej. Olimpiada została umieszczona w wykazie olimpiad tematycznych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki  🙂

Elżbieta Jużyniec