Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Dnia 8 listopada br. odbyła się XXXVII edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

W naszej szkole wzięło w niej udział 13 uczniów z klas ekonomicznych.

Hasło przewodnie tegorocznej Olimpiady brzmiało: „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”. Temat miał na celu zwrócić uwagę uczestnikom na społeczny charakter ekonomii.

Uczniowie rozwiązywali  w czasie 120 minut zadanie z podstaw ekonomii, test oraz pisali wypracowanie na zadany temat.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i czekamy na ogłoszenie wyników I etapu.

Danuta Drążek, Elżbieta Jużyniec