Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

 Dnia 28 listopada 2023 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 28 uczniów z klas ekonomicznych.

Niżej wymienione uczniowie otrzymali najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w wojewódzkim etapie:

  • Łukasz Szczepański 5 TE
  • Karolina Rejman 3 TE
  • Paulina Łapa 3 TE

Gratulujemy młodzieży sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska