Patryk Szantula otrzymał wyróżnienie w kategorii literackiej w Ogólnopolskim konkursie „Polskie serce pękło. Katyń 1940”

Patryk Szantula otrzymał wyróżnienie w kategorii literackiej w Ogólnopolskim konkursie „Polskie serce pękło. Katyń 1940”

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, przez Kancelarię Sejmu.

Skład  Komitetu Honorowego  III edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”

•                Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda -Przewodniczący
•                Marszałek Sejmu  RP Elżbieta Witek,
•                Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński
•                Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,
•                Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński,
•                Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
•                Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki

Na czele komisji konkursowej stanął prof. Tadeusz Wolsza.

Patryk Szantula  wziął udział w kategorii literackiej i przygotował pracę na temat „Etos ofiar Zbrodni Katyńskiej w odniesieniu do wspólczesności” pod tytułem „ Hymn Uciszonych”, za którą otrzymał wyróżnienie.

Pracę przygotowywał przy pomocy nauczycielki języka polskiego Lucyny Słoniec.

Serdecznie gratulujemy Patrykowi Szantuli wyróżnienia w tak prestiżowym, ogólnopolskim konkursie literackim, który ocala od zapomnienia jedną z najtragiczniejszych kart w polskiej historii jaką była Zbrodnia Katyńska.

Lucyna Słoniec