Pierwsza edycja Kuratoryjnego Konkursu „Być jak Młody Einstein” rozstrzygnięta!

Pierwsza edycja Kuratoryjnego Konkursu „Być jak Młody Einstein” rozstrzygnięta!

15 kwietnia 2024 roku odbyła się pierwsza edycja Konkursu „Być jak Młody Einstein” pod patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie. W Konkursie wzięło udział  15 zespołów  z 10 szkół podstawowych powiatu leżajskiego i sąsiednich powiatów – łącznie 45 uczniów. Zespoły dostały się do etapu finałowego w wyniku eliminacji w macierzystych szkołach podstawowych.

Etap finałowy składał się z 5 części: matematycznej, fizycznej, doświadczalnych zadań animacyjnych, bajki, scenek odgrywanych przez uczniów naszego Liceum, krzyżówki oraz prezentacji testów jednokrotnego wyboru dotyczących fascynujących odkryć z fizyki „Kto to odkrył?”. Tworząc materiały konkursowe wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję (AI).

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a o dostaniu się do części praktycznej decydowała dogrywka. W decydującym etapie młodzież miała do rozwiązania trzy zadania doświadczalne. Organizatorzy przygotowali 7 stanowisk laboratoryjnych, łącznie 21 zadań doświadczalnych.

Poziom finałowej rywalizacji był bardzo wysoki, a o kolejności miejsc zadecydował szybszy czas rozwiązania zadań, ponieważ zespoły miały równą ilość poprawnych odpowiedzi. Organizatorzy konkursu  rozdali młodzieży atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Radę Rodziców przy ZSL w Leżajsku, Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku – mgr inż. Zbigniewa Trębacza.

Szczególne podziękowania należą się młodzieży z klasy 3 C, która czuwała nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz z klasy 2 TP, odpowiedzialnej wspólnie ze szkolną kuchnią za catering dla uczestników i opiekunów. Konkurs uświetniła Monika Ciryt, nasza wspaniała tancerka.

Laureaci Konkursu, którymi są zespoły z miejsc I – VI mogą liczyć na dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich.

Organizatorami Konkursu byli:  Agnieszka Kolano, Władysław Kulpa, Aleksandra Bobowska, Grzegorz Leja i Biblioteka Szkolna.

Organizatorzy:
Agnieszka Kolano
Władysław Kulpa