Podsumowanie konkursu KANGUR 2018

Podsumowanie konkursu KANGUR 2018

28 maja 2018 roku o godzinie 11.00 w auli Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku odbyło się podsumowanie leżajskiej edycji XXVII Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2018. Konkurs ten jest jednoetapowy, a w obecnej formule odbył się u nas po raz piętnasty.

W Polsce bierze w nim udział ponad 400000 osób. Uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior i Student. Obejmują one uczniów od drugiej klasy szkoły podstawowej, poprzez uczniów klas gimnazjalnych, aż do maturzystów. Konkurs jest całkowicie zewnętrzny. Zestawy zadań układają i poprawę prac dokonują ogólnopolscy organizatorzy konkursu w Toruniu. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe, a za udzielenie błędnej odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne. To znacząco podnosi trudność konkursu.

W naszej grupie obejmującej 13 szkół: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Leżajsku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku, Szkołę Podstawową  nr 3 w Leżajsku, Szkołę Podstawową w Brzyskiej Woli, Szkołę Podstawową w Biedaczowie, Szkołę Podstawową w Nowej Sarzynie, Podstawową w Zmysłówce, Zespół Szkół w Wierzawicach, Zespół Szkół w Giedlarowej, Zespół Szkół w Dębnie, Gimnazjum w Dąbrowicy i Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej zgłoszono do konkursu 588 uczniów z powiatu leżajskiego. To nowy rekord liczby uczestników! Rozwiązywali oni testy przed komisjami konkursowymi w ośmiu szkołach.

Szkolnymi koordynatorami byli Bogdan Wójtowicz, Urszula Grzywna, Andrzej Mazurkiewicz, Lidia Kucharska, Elżbieta Wirska – Więcław, Karol Dąbek, Maria Rzeszutko, Wiesława Krauz, Beata Kamińska, Grażyna Małek i Zofia Tenerowicz.

Tradycyjnie uczestnicy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki oraz wyróżnienia w skali kraju. W tym roku było ich tradycyjnie dużo!

Antoni Bzdoń (uczeń ZSP nr 2 w Leżajsku) w kategorii Maluch uzyskał maksymalną liczbę punktów oraz tytuł laureata krajowego!

Mateusz Prościak (kategoria Maluch, uczeń ZS w Wierzawicach) i Szymon Balicki (kategoria Kadet, uczeń ZS w Dębnie) uzyskali wyróżnienia krajowe za tak zwany bardzo dobry wynik.

Ponadto aż 49 uczniów uzyskało wyróżnienia krajowe.

Dodatkowo komisja przyznała jeszcze 26 wyróżnień powiatowych.

Uczniowie naszej szkoły startowali w dwóch kategoriach: Junior i Student.

W kategorii Junior zwyciężył Krystian Gomula (uczeń ZSL w Leżajsku), który uzyskał wyróżnienie krajowe. Do konkursu Krystiana przygotowywał Bogdan Wójtowicz. Trzecie miejsce w tej kategorii zdobył Dominik Majewski (uczeń ZSL w Leżajsku), którego do konkursu przygotowywała Małgorzata Karaś.

W kategorii Student zwyciężył Łukasz Łobodziński (uczeń ZSL w Leżajsku), który uzyskał wyróżnienie krajowe. Do konkursu Łukasza przygotowywał Bogdan Wójtowicz. Kolejne cztery miejsca zajęli uczniowie naszej szkoły przygotowywani przez Elżbietę Naróg: Konrad Żyrek (uzyskał wyróżnienie krajowe), Krzysztof Wilkos (uzyskał wyróżnienie krajowe), Aleksandra Leja (uzyskała wyróżnienie krajowe) i Kamil Naróg. Szóste miejsce, zdobywając jednakową liczbę punktów, zajęli Łukasz Czarniecki i Jakub Mazur. Obydwaj uzyskali wyróżnienia krajowe i byli przygotowywani do konkursu przez Bogdana Wójtowicza.

Wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ta edycja konkursu współfinansowana jest ze środków Starostwa Leżajskiego dzięki poparciu starosty Marka Śliża. Nagrody wyróżnionym uczniom są kupowane dzięki staraniom szkolnych koordynatorów i przycholności dyrektorów szkół uczniów biorących udział w konkursie.

W pracach komisji konkursowej brało udział 50 nauczycieli, a jej pracom przewodniczył Bogdan Wójtowicz.