Podsumowanie konkursu KANGUR 2021

Podsumowanie konkursu KANGUR 2021

18 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbyło się podsumowanie XXX Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2021. Konkurs ten jest jednoetapowy, a w obecnej formule odbył się u nas po raz osiemnasty.

W Polsce bierze w nim udział ponad 400000 osób. Uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior i Student. Obejmują one uczniów od drugiej klasy szkoły podstawowej aż do maturzystów. Konkurs jest całkowicie zewnętrzny. Zestawy zadań układają i poprawę prac dokonują ogólnopolscy organizatorzy konkursu w Toruniu. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe, a za udzielenie błędnej odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne. To znacząco podnosi trudność konkursu.

W naszej grupie obejmującej 9 szkół: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Leżajsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Leżajsku, Szkołę Podstawową w Brzyskiej Woli, Szkołę Podstawową w Biedaczowie, Zespół Szkół w Wierzawicach, Zespół Szkół w Giedlarowej, Zespół Szkół w Dębnie i Szkołę Podstawową w Kuryłówce zgłoszono do konkursu 300 uczniów z powiatu leżajskiego. To liczba ponad dwa razy mniejsza niż zwykle. Wynika to z zagrożenia epidemicznego. Rozwiązywali oni testy przed komisjami konkursowymi w dziewięciu szkołach.

Szkolnymi koordynatorami byli Bogdan Wójtowicz, Jadwiga Franus, Andrzej Mazurkiewicz, Urszula Zięzio, Ewa Kycia, Katarzyna Kołcz, Maria Rzeszutko, Wiesława Krauz i Grażyna Małek..

Tradycyjnie uczestnicy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki oraz wyróżnienia w skali kraju.

Uczniowie naszej szkoły startowali w dwóch kategoriach: Junior i Student. Było ich 33.

W kategorii Student zwyciężyła Magdalena Kieler – uczennica ZSL w Leżajsku. Do konkursu Magdę przygotowywał Bogdan Wójtowicz. Drugie miejsce zajęła Dominika Skwara, a trzecie Marlena Janusz. Obie do konkursu przygotowywała Luiza Pałys.

W kategorii Student zwyciężył Konrad Dunicz, który uzyskał wyróżnienie krajowe. Konrada do konkursu przygotowywała Agnieszka Lizak. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Emilia Ślanda, trzecie Kacper Lasota, a czwarte Bartłomiej Pasiak. Tę trójkę uczniów do konkursu przygotowywali Urszula Grzywna, Grzegorz Leja i Agnieszka Lizak.

W młodszych kategoriach wiekowych zwyciężyli:

a)     w kategorii Kadet: Mateusz Prościak z Zespołu Szkół w Wierzawicach – Mateusz uzyskał wyróżnienie krajowe za bardzo dobry wynik, a do konkursu przygotowywała go Maria Rzeszutko;
b)     w kategorii Beniamin: Kacper Olechowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Leżajsku – Kacper uzyskał wyróżnienie krajowe, a do konkursu przygotowywał go Paweł Szpunar;
c)     w kategorii Maluch: Tomasz Więcław z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku – Tomek uzyskał wyróżnienie krajowe, a do konkursu przygotowywała go Bernadeta Miazga-Stawarz;
d)     w kategorii Żaczek: Nikola Piechowska z Zespołu Szkół w Giedlarowej – Nikola uzyskała wyróżnienie krajowe, a do konkursu przygotowywała ją Lidia Jakucka.

Wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nagrody wyróżnionym uczniom są kupowane dzięki staraniom szkolnych koordynatorów i przychylności dyrektorów szkół uczniów biorących udział w konkursie.

W pracach komisji konkursowej brało udział 30 nauczycieli, a jej pracom przewodniczył Bogdan Wójtowicz.

Bogdan Wójtowicz