Podsumowanie Konkursu Matematycznego KANGUR 2022

Podsumowanie Konkursu Matematycznego KANGUR 2022

13 czerwca 2022 roku o godzinie 11.15 w auli Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku odbyło się podsumowanie leżajskiej edycji XXXI Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2022. Konkurs ten jest jednoetapowy, a w obecnej formule odbył się u nas po raz dziewiętnasty.

W Polsce bierze w nim udział ponad 400000 osób. Uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior i Student. Obejmują one uczniów od drugiej klasy szkoły podstawowej, poprzez uczniów klas starszych szkół podstawowych, aż do maturzystów. Konkurs jest całkowicie zewnętrzny. Zestawy zadań układają i poprawę prac dokonują ogólnopolscy organizatorzy konkursu w Toruniu. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe, a za udzielenie błędnej odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne. To znacząco podnosi trudność konkursu.

W naszej grupie obejmującej 9 szkół: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Leżajsku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku, Szkołę Podstawową w Kuryłówce, Szkołę Podstawową w Brzyskiej Woli, Szkołę Podstawową w Biedaczowie, Zespół Szkół w Wierzawicach, Zespół Szkół w Giedlarowej, Zespół Szkół w Dębnie i Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej zgłoszono do konkursu ponad 400 uczniów z powiatu leżajskiego. Spadek liczby uczestników wynika z dwuletniej przerwy w okresie pandemicznym, w której konkurs odbywał się w formule zdalnej. Rozwiązywali oni testy przed komisjami konkursowymi w dziewięciu szkołach.

Szkolnymi koordynatorami byli Bogdan Wójtowicz, Andrzej Mazurkiewicz, Jadwiga Franus, Katarzyna Kołcz, Maria Rzeszutko, Wiesława Krauz, Urszula Zięzio, Grażyna Małek i Zofia Tenerowicz.

Tradycyjnie uczestnicy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki oraz wyróżnienia w skali kraju. W tym roku było ich oczywiście dużo! Czworo uczestników z młodszych kategorii wiekowych uzyskało wyróżnienia krajowe za tak zwany bardzo dobry wynik. Ponadto aż 39 uczniów uzyskało wyróżnienia krajowe. Dodatkowo komisja przyznała jeszcze 10 wyróżnień powiatowych.

Uczniowie naszej szkoły startowali w dwóch kategoriach: Junior i Student. Zdobyli cztery wyróżnienie krajowe!

W kategorii Junior zwyciężył Piotr Buba, który uzyskał wyróżnienie krajowe. Drugie miejsce w tej kategorii zdobył Marcin Łyko, który także uzyskał wyróżnienie krajowe. Kolejne trzy miejsca zajęli: Joanna Kozyra, Katarzyna Rymarz i Antoni Perczyński. Tych uczniów do konkursu przygotowywały Małgorzata Karaś i Luiza Pałys.

W kategorii Student zwyciężył Konrad Dunicz, który uzyskał wyróżnienie krajowe. Drugie miejsce w tej kategorii zdobył Kacper Lasota, który także uzyskał wyróżnienie krajowe. Kolejne dwa miejsca zajęli: Aleksandra Rydzik i Bartłomiej Pasiak. Tych uczniów do konkursu przygotowywały Agnieszka Lizak i Grzegorz Leja.

Wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W pracach komisji konkursowej brało udział 40 nauczycieli, a jej pracom przewodniczył Bogdan Wójtowicz.

Ta edycja konkursu współfinansowana jest ze środków Starostwa Leżajskiego dzięki poparciu starosty Pana Marka Śliża. Nagrody wyróżnionym uczniom są kupowane dzięki staraniom szkolnych koordynatorów i przycholności dyrektorów szkół uczniów biorących udział w konkursie. Szczególne podziękowanie w imieniu organizatorów i uczestników składam dyrektorowi ZSL w Leżajsku Panu Zbigniewowi Trębaczowi.

Bogdan Wójtowicz