Pomoc humanitarna dla poszkodowanych w Ukrainie

Pomoc humanitarna dla poszkodowanych w Ukrainie

Zbrojna napaść wojsk rosyjskich na Ukrainę była dla wszystkich olbrzymim wstrząsem. Rozumieliśmy, że przyniesie ona ogrom zła, zniszczeń i tragedii. Obserwowaliśmy docierającą do granic państwa polskiego rzesze uciekinierów, głównie kobiet z dziećmi. Naszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację były działania pomocowe na różnych polach.

W dniach 26-27 lutego z inicjatywy absolwentki szkoły Marii Stelmach ruszyła zbiórka rzeczowa dla uciekinierów wojennych. Do jej apelu dołączyli dyrekcja naszej szkoły, panie pedagog (Izabela Miazga) i młodzież z klasy 2 TS. Razem zorganizowali akcję charytatywną na rzecz uciekinierów z Ukrainy. Miejscem zbiórki stał się hol szkoły. Szybko zapełnił się żywnością, odzieżą, środkami higienicznymi przynoszonymi spontanicznie przez mieszkańców Leżajska. Następnie wszystkie te rzeczy zostały posegregowane i podzielone na dwie części. Jedna część (samochodem typu TIR) pojechała na granicę do Przemyśla i tam dysponowana przez wolontariuszy dla uciekinierów, a druga do GOK-u z przeznaczeniem dla rodzin przyjętych do domów w najbliższej okolicy. W dniach 28 luty i 1, 2, 4 marca przy sortowaniu pomagała młodzież polska i ukraińska, uczniowie naszej szkoły.

Dnia 2 marca z inicjatywy nauczycieli, uczniów i katechetów społeczność szkolna modliła się na różańcu w intencji pokoju na Ukrainie i na całym świecie. Taka forma była odpowiedzią na apel papieża Franciszka, aby Środa Popielcowa była dniem modlitwy o pokój. Różaniec prowadził ks. Waldemar Pastuszek. Poszczególne dziesiątki odmawiała młodzież szkolna, tajemnice 2 i 4 mówione były w języku ukraińskim przez Wiktorię Mykytyn.

Dnia 3 marca miała miejsce zbiórka medykamentów. Opiekę nad inicjatywą objęła p. Aleksandra Zając i młodzież z klasy 3 TSG. W holu zgromadzono wiele potrzebnych rzeczy. Po posegregowaniu, zapakowaniu i opisaniu zostały przewiezione do GOK-u w Giedlarowej.

Młodzież z Ukrainy, obok Polaków, przez kilka popołudni  pracowała przy sortowaniu, pakowaniu i podpisywaniu darów rzeczowych dla uciekinierów, pochodzących ze zbiórki organizowanej przez parafię leżajską. Zostały one przeznaczone dla CARITAS w Przemyślu. W dniu 4 marca młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z kolegami działającymi w ramach ERASMUSA+ pod opieką Elżbiety Rup, Renaty Pytko i Urszuli Grzywna przeprowadzili zbiórkę pieniędzy i zorganizowali kiermasz ciasteczkowy na rzecz poszkodowanych.

Od 4 marca zostały wprowadzone działania mające na celu podniesienie zakresu bezpieczeństwa w szkole w związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego BRAVO dla województwa podkarpackiego i lubelskiego. Ustanowiono dyżury przy drzwiach, których zadaniem była identyfikacja osób wchodzących i wychodzących do budynków.

Monika Lizak