Rekrutacja 2021

Home / Rekrutacja 2021

Oferta edukacyjna 2021/2022
dla absolwentów szkół podstawowych

pobierz WNIOSEK o przyjęcie do szkoły

Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail:

rekrutacja@zslchrobry.lezajsk.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym można otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym za:

– oceny ze świadectwa
– świadectwo z wyróżnieniem
– wyniki z egzaminu ósmoklasisty

– osiągnięcia (zapisane na świadectwie)
– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, na rzecz środowiska szkolnego oraz wolontariatu (zapisane na świadectwie)

REGULAMIN i AKTY PRAWNE

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 z dnia 28.01.2021

Regulamin rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych
w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 4  / 2021
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
pobierz zarządzenie w pliku PDF


POBIERZ plakat ( jpg , pdf )


POBIERZ ulotkę ( png , pdf )