Rekrutacja 2024

Home / Rekrutacja 2024

Oferta edukacyjna 2024/2025
dla absolwentów szkół podstawowych

Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail:

rekrutacja@zslchrobry.lezajsk.pl

REGULAMINY, KOMUNIKATY i AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 listopada 2022 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

 

Zarządzenie Nr 1/2024
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podkarpackim

Zarządzenie Nr 2/2024
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, a następnie uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025