Rekrutacja 2024

Home / Rekrutacja 2024

Oferta edukacyjna 2024/2025
dla absolwentów szkół podstawowych

Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail:

rekrutacja@zslchrobry.lezajsk.pl

REGULAMINY, KOMUNIKATY i AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 listopada 2022 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

 

Zarządzenie Nr 1/2024
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podkarpackim