Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu
Erasmus+ „Staże zagraniczne jako aktywna forma podnoszenia kompetencji młodzieży”
o nr 2020-1-PL01-KA102-079948 realizowanego w ramach Programu Erasmus +,
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Komisja rekrutacyjna zawiadamia, że zakończony został pierwszy etap rekrutacji do projektu. We wtorek 9 lutego 2021 r. rozpocznie się drugi etap rekrutacji. W związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się online. Zobowiązuje się wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z harmonogramem rozmów oraz obecności we wskazanym terminie. W razie problemów technicznych lub braku możliwości wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od kandydata prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Dominiką Polańską, przez Dziennik elektroniczny.