Remont siłowni szkolnej

Remont siłowni szkolnej

W miesiącu kwietniu, została wyremontowana siłownia szkolna oraz pomieszczenie do ćwiczeń ogólnorozwojowych. W ramach modernizacji zostało zmienione podłoże, odświeżone ściany oraz zostały zakupione nowe urządzenia do ćwiczeń.

Chętnych do korzystania z siłowni pod okiem nauczyciela zapraszamy we wtorki i czwartki.

Tadeusz Konnak