Rozdanie stypendiów Dyrektora szkoły

Rozdanie stypendiów Dyrektora szkoły

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Paulina Czapla 2TE, Izabela Tokarz 2F, Kornelia Tofilska 4HP, Magdalena Sroka 3TE, Maria Martula 3F, Michał Kumięga 4CP, w dniu 08.10.2021r. odebrali z rąk Dyrektora Zbigniewa Trębacza Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2021/2022.

W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali bardzo wysokie średnie ocen w danym typie szkoły za dany rok szkolny, otrzymali wzorowe oceny zachowania, wykazali się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej oraz nie otrzymali jednocześnie innego stypendium.

SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów !!!

Bogusław Majcher