Spedycja to nasza pasja!

Spedycja to nasza pasja!

W dniu 12.12.2023 roku klasy spedycyjne 1 TS a i 1 TS b uczestniczyły w warsztatach spedycyjnych, które odbyły się na Wydziale Logistyki WSiZ w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej w Kielnarowej w ramach klasy patronackiej.

Tematyka warsztatów:

·       ,,Warsztaty spedycyjne w aspekcie organizacji procesów transportowych”- (zajęcia praktyczne – 2h po 45 min) poprowadziła dr inż. Sylwia Olszańska

·       ,,Symulacja procesów z wykorzystaniem programu Flexsim ”(zajęcia praktyczne 2x po 45 min)  poprowadził dr Grzegorz Wróbel

Wykłady i warsztaty praktyczne bardzo zainteresowały naszych uczniów kształcących się w zawodzie Technik Spedytor z innowacją pożarniczą. Cieszymy się z takiej dawki wiedzy!

Opiekunami młodzieży byli: Kazimierz Maruszak, Barbara Grzywna, Bożena Leniart

i Agnieszka Kolano.

Agnieszka Kolano