Spotkania z matematyką

Spotkania z matematyką

W dniu 17 marca 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach matematycznych

zorganizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uczniom z klasy 2WG najbardziej podobały się wykłady dotyczące paradoksów oraz sofizmatów.

Dowiedzieli się min., że paradoksy, to rozumowania prowadzące do zadziwiających, a nawet sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem wniosków.   Zaś sofizmaty to rozumowania, które  wydają się prawdziwe, a w rzeczywistości są fałszywe. Czasami tak bywa z rozwiązaniami zadań matematycznych.

U Grzywna