Sukces Łukasza w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

Sukces Łukasza w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

12 stycznia 2024 r. odbył się kolejny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – tym razem na poziomie okręgowym. Uczeń kl. 5 TEP Łukasz Szczepański zakwalifikował się do grupy 100 najlepszych ekonomistów w Polsce, zajmując miejsce 56 na tej liście. Bardzo dobre przygotowanie i tygodnie nauki własnej pozwoliły Łukaszowi osiągnąć wymarzony etap centralny w tak prestiżowej Olimpiadzie.  Uczniowie naszej szkoły od lat biorą udział w OWE, ale takiego sukcesu jeszcze do tej pory nie było. Finał Olimpiady będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Rozgrywki finałowe rozpoczną się 5 kwietnia 2024 r. Wierzymy, że Łukaszowi powiedzie się na etapie centralnym i dostanie się na wymarzone studia poza procesem rekrutacyjnym.

Danuta Drążek, Elżbieta Jużyniec