Szlachetna paczka

Szlachetna paczka

3 grudnia, we wtorek w naszej szkole, w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” została przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla potrzebującej rodziny z naszego powiatu. Od trzeciej godziny lekcyjnej wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zbierali pieniądze. Zebrano 1960 zł.

Dzięki temu będą zakupione rzeczy potrzebne dwóm rodzinom, m.in. opał na zimę i środki czystości.

Serdecznie dziękujemy za pomoc całej społeczności szkolnej, Dyrekcji, gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz uczniom.

Wolontariusze z klasy 2aLO i opiekun grupy Elżbieta Rup