Uczniowie ZSL/Technikum Nr 2 na spotkaniu z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy

Uczniowie ZSL/Technikum Nr 2 na spotkaniu z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy

Dnia 04 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku w ramach Programu „Kultura Bezpieczeństwa” odbył się wykład wygłoszony przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy: Panią Nadinspektor Pracy Barbarę Czarnek oraz Panią Inspektor Pracy Annę Maroń .

Tematem wykładu było prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas technicznych oraz LO o profilu humanistyczno prawnym. Młodzież wykazała ogromne zainteresowanie wykładem, co przełożyło się na aktywność i poprawne odpowiedzi w trakcie konkursu, który został zorganizowany przez zaproszone Panie. Uczniowie zostali nagrodzeni licznymi upominkami. Serdecznie dziękujemy Pani Nadinspektor Pracy Barbarze Czarnek oraz Pani Inspektor Pracy Annie Maroń za interesujące i miłe spotkanie oraz zapraszamy ponownie.

Organizatorzy wykładu: Małgorzata Borkowska i Urszula Szyszka

Urszula Szyszka