Udział „cyberklasy” w „Zimowej Szkole Cyberbezpieczeństwa”

Udział „cyberklasy” w „Zimowej Szkole Cyberbezpieczeństwa”

W dniach 02 marca 2022 r. Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej zorganizowało konferemcję pn. „Zimowa Szkoła Cyberbezpieczeństwa.

W ramach konferencji odbył się cykl prelekcji online skierowany do uczestników programiu „CYBER.MIL z klasą. W wykładach udział wzięła utworzona  w tym roku szkolnym  w ZSL w Leżajsku klasa o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.

Założeniem II edycji „Zimowej Szkoły Cyberbezpieczeństwa” było przekazanie doświadczeń i wiedzy eksperckiej z zakresu problematyki przeciwdziałania cyberzagrożeniom, aspektów walki informacyjnej, zarządzania incydentami oraz bezpieczeństwa informacji.

Tematyka konferencji ma przyczynić się do podniesienia świadomości uczestników w zakresie występujących zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz wskazać skuteczne metody przeciwdziałania tym zagrożeniom. Służyła również wymianie praktycznych uwag w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi szkoleniowych, takich jak gry symulacyjne czy cyberpoligony.

Prelegentami byli specjaliści Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz zaproszeni eksperci.

Uczniom klasy 1e życzymy pasji w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.

Bożena Leniart