Udział w konferencji naukowej Something About IT Security

Udział w konferencji naukowej Something About IT Security

W dniu 07.06.2022 „Cyberklasa” i klasa o profilu matematyczno – fizycznym wzięła udział w VI konferencji naukowej Something About IT Security zorganizowanej i prowadzonej przez pracowników Zakładu Systemów  Złożonych WEiI, dra inż. Pawła Dymorę, dra inż. Mirosława Mazurka – Prodziekana WEiI, dra inż. Mariusza Nycza oraz Koło Naukowe Something About IT Security działające przy Politechnice Rzeszowskiej.

Konferencję objął patronatem Dziekan WEiI, Podkarpacki oddział PTI oraz liczni przedstawiciele firm IT, którzy prezentowali interesujące wykłady dotyczące cyberbezpieczeństwa: SecureVisio, CLICO, Asseco, Deloitte, PGS Software, SoftwareMind, Ideo, ExclusiveNetworks.

Dzięki konferencji Uczniowie zyskali dodatkową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowoczesnego oprogramowania stosowanego w IT.

Bożena Leniart