Uroczyste Otwarcie Powiatowej Sali Koncertowej

Uroczyste Otwarcie Powiatowej Sali Koncertowej

Wraz z początkiem nowego roku, oddana do użytku w grudniu, Powiatowa Sala Koncertowa oficjalnie otworzyła swoje podwoje dla działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego.

Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 7 stycznia. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Potok Górny Stanisław Dyjak, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie Ireneusz Lubaczewski, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec, dyrektor ZSL Zbigniew Trębacz wraz z pracownikami, radni powiatowi, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych oraz przedstawiciel firmy JBSystem, która była głównym wykonawcą inwestycji. Poświęcenia sali dokonał ks. dziekan Marek Cisek.

Podczas uroczystości wręczono również stypendia dla uczniów ZSL. W ramach programu stypendialnego “Victoria”, którego fundatorem jest absolwent ZSL Ireneusz Lubaczewski, przyznano pięciu uczniom jednorazowe stypendia w wysokości: 10.000 zł, 5000 zł, 2500 zł, 1500 zł i 1000 zł. Ponadto nagrody specjalne ufundowali również: Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko – 2000 zł oraz Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak – 2×3000 zł.

W części artystycznej spotkania odbył się koncert inauguracyjny Powiatowej Orkiestry Dętej pod batutą Michała Grzywny, co było również dobrą okazją do sprawdzenia m.in. możliwości akustycznych oraz sprzętowych sali.

Realizację projektu o nazwie „Utworzenie Sali Koncertowej na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego” rozpoczęto pod koniec czerwca. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 1 145 547, 14 zł, z czego 480 000 zł pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Leżajskiego.

Źródło: http://www.starostwo.lezajsk.pl/pl/aktualnosci/art1786,powiatowa-sala-koncertowa-oficjalnie-otwarta.html

Fot. Jacek Brzuzan