V Wojewódzki Festiwal Języka Rosyjskiego

V Wojewódzki Festiwal Języka Rosyjskiego

Dnia 26 lutego 2021 r. odbył się w Rzeszowie V Festiwal Języka Rosyjskiego, organizowany przez Katedrę Rusycystyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem konkursu jest popularyzacja języka rosyjskiego, literatury i sztuki, stanowiących ważny element kultury światowej oraz wspieranie programów nauczania języka rosyjskiego. Uczestnicy konkursu otrzymali możliwość zapoznania się  z dziełami literatury i sztuki rosyjskiej oraz wielokulturowością Federacji Rosyjskiej.

W ramach festiwalu odbyły się:
a)   konkursy językowe:
– test leksykalno – gramatyczny dla uczniów szkół średnich
– test leksykalno – gramatyczny dla studentów Katedry Rusycystyki UR
b)   konkurs wiedzy: „200 rocznica urodzin Fiodora Dostojewskiego – życie i twórczość pisarza” dla uczniów szkół średnich (w języku polskim)
c)   konkurs piosenki rosyjskiej dla uczniów wszystkich typów szkół i studentów
d)   konkurs dla uczniów – obcokrajowców (rodzimych użytkowników języka rosyjskiego) na temat: Давайте беречь нашу планету.

W konkursie dla uczniów obcokrajowców wzięły udział:
Viktoriia Mykytyn z klasy 2 TEP otrzymała I miejsce

Dayana Galashyn z klasy 2 TE otrzymała II miejsce

Gratulujemy !!!

Aleksandra Zdulska