Warsztaty w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Warsztaty w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Młodzież Technikum Ekonomicznego z klas 3 TE, 2 TE oraz 4 TE w dniu 16 listopada 2023 roku uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Otwarcia spotkania dokonała Dyrekcja Instytutu –  prof. UR dr hab. inż. Ryszard Kata oraz
dr Małgorzata Wosiek.

Warsztaty składały się z cyklu zajęć:

·       dr Magdalena Wiercioch z Zakładu Finansów i Rachunkowości – poprowadziła warsztaty
na temat: „Budżet domowy w pigułce”

·       dr Rafał Pitera wprowadził młodzież w tajniki świata finansów i bankowości wykładem „Kilka słów na temat banków…”

·       mgr inż. Marta Kot oraz mgr Sylwia Ozga-Bździuch z Działu Rekrutacji i Karier Studenckich  przedstawiły młodzieży ofertę edukacyjną uczelni oraz zapoznały z procesem rekrutacji.

Koordynatorem warsztatów był dr Piotr Cyrek, któremu składamy szczególne podziękowania
za organizację zajęć.

Wyjazd umożliwił rozwijanie uzdolnień uczniów klas ekonomicznych poprzez dodatkowe zajęcia
dla młodzieży w formie wykładów otwartych i warsztatów.

Ponadto spotkanie umożliwiło nawiązanie bezpośredniego kontaktu uczniów z przedstawicielami uczelni.