Warsztaty z pełnej księgowości

Warsztaty z pełnej księgowości

W czerwcu 2023 roku uczniowie Technikum Ekonomicznego z klasy 4 TEP zakończyli cykl warsztatów z zakresu podstaw rachunkowości w ramach innowacji skarbowo-prawnej.

Warsztaty prowadzone były przez Małgorzatę Borkowską i Danutę Drążek i miały na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu prowadzenia rachunkowości z wykorzystaniem kont księgowych.

Szczegółowa tematyka warsztatów obejmowała:

·         Konta bilansowe. Ewidencja operacji bilansowych.

·         Konta wynikowe. Ewidencja kosztów i przychodów.

·         Ewidencja  wyniku finasowego.

·         Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego INSERT GT moduł REWIZOR.

Małgorzata Borkowska