Warta Pamięci

Warta Pamięci

84 rocznica zdradzieckiej napaści Związku Sowieckiego na Naszą Ojczyznę 17 września 1939 roku. – Pamiętamy!!

16.09.2023r. Strzelcy JS 2035 Leżajsk uczestniczyli w uroczystym capstrzyku poprzedzającym rocznicę, który odbył się przy grobie “Boryczków” w Rudniku nad Sanem.

W uroczystości udział wziął Pan Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej.

Nasi strzelcy wystawili pododdział, pełnili wartę honorową, odczytali wiersze Jacka Kaczmarskiego “Ballada Wrześniowa” oraz Zbigniewa Herberta “17 IX” oraz złożyli wiązankę, zapalili znicze przy grobie tragicznie zmarłych “Boryczków”.

foto. Jacek Brzuzan
Adrian Rauza

Krótki rys historyczny – opracowanie Andrzej Benewiat.

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja.

Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Cześć ich Pamięci!

Andrzej Benewiat.