Ślubowanie i Wieczorek zapoznawczy klas I

Ślubowanie i Wieczorek zapoznawczy klas I

7 października w naszej szkole został zorganizowany wieczorek zapoznawczy dla uczniów klas pierwszych połączony z uroczystym ślubowaniem. Tego wieczoru, oprócz młodzieży, w uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Powiatu Leżajskiego Pan Marek Śliż, Członek Zarządu Powiatu Pan Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Paweł Sudoł, Dyrektor Szkoły Pan Zbigniew Trębacz oraz wychowawcy klas pierwszych.

Podczas uroczystości uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, dzięki czemu zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej. W dalszej części przewodniczący klas w kilku zdaniach zaprezentowali swoje klasy. Całą uroczystość uświetnił występ Agaty Jaskierskiej z piosenką pt.: „Ale jestem” oraz Julii Baran z utworem pt.: „Udało prawie się”.

Po części oficjalnej rozpoczęła się dyskoteka, a oprawę muzyczną zapewnili uczniowie naszej szkoły, którzy na ten wieczór wcielili się w rolę DJ-ów: Michał Pędziwiatr (klasa 3DP), Łukasz Czapla (klasa 2DP), Mateusz Palus (klasa 3HP). Uczniowie mogli również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w Foto-budce, którą udostępnił Pan Paweł Burda z firmy PbLight . Poczęstunek dla młodzieży, nauczycieli oraz zaproszonych gości zapewniła firma cateringowa Pana Andrzeja Więcława.

Nad przebiegiem uroczystości czuwali organizatorzy Anna Mielniczek i Katarzyna Rynkiewicz wraz z wychowawcami klas pierwszych.

Anna Mielniczek
Katarzyna Rynkiewicz