Wolontariusze na przeglądzie kolęd

Wolontariusze na przeglądzie kolęd

W ramach współpracy Szkolnego Koła Wolontariatu ze Stowarzyszeniem Dobry Dom, 16 stycznia 2014r grupa wolontariuszy wraz z opiekunami – paniami pedagog czynnie uczestniczyła w organizacji i przebiegu „Przeglądu kolęd i pastorałek osób z niepełnosprawnością”. Zadaniem wolontariuszy było służenie pomocą osobom niepełnosprawnym w przemieszczaniu się, obsługa podczas wydawania posiłków oraz prace porządkowe. Podczas spotkania wolontariusze zaproszeni zostali do wspólnej zabawy z uczestnikami. Dużym zainteresowaniem wszystkich zebranych cieszył się występ jednego z wolontariuszy Karola Rogowskiego, który wykonał taniec breakdance.

Wolontariusze z wielkim zaangażowaniem i sercem wykonywali swoją pracę co zaowocowało miłą i serdeczną atmosferą wśród wszystkich uczestników przeglądu.

IM, JJŚ