Współpraca wolontariuszy i strzelców na rzecz osób niepełnosprawnych

Współpraca wolontariuszy i strzelców na rzecz osób niepełnosprawnych

W ramach współpracy z Caritas w Leżajsku, grupa wolontariuszy oraz uczniowie klasy trzeciej wojskowej wraz z opiekunami czynnie uczestniczyli w organizacji i przebiegu XI Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Przegląd, nad którym patronat objął starosta leżajski Pan Jan Kida, odbył się 11 września 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej.

Podczas spotkania uczestnicy i zaproszeni goście mieli możliwość udziału we Mszy Świętej oraz podziwiania występów wokalnych i teatralnych, jak również prac wykonanych ręcznie przez osoby niepełnosprawne z powiatu leżajskiego.
W czasie trwania przeglądu zadaniem wolontariuszy oraz strzelców było służenie pomocą osobom niepełnosprawnym w przemieszczaniu się, obsługa podczas wydawania posiłków oraz prace porządkowe. Podczas spotkania wolontariusze zaproszeni zostali do wspólnej zabawy z uczestnikami przeglądu. Młodzież licealna z wielkim zaangażowaniem i sercem wykonywała swoją pracę co zaowocowało miłą i serdeczną atmosferą wśród wszystkich uczestników i zaproszonych gości.

Jadwiga Jarosz-Świdrak
Izabela Miazga