Współpraca z firmą Omega Pilzno – wycieczki dydaktyczne

Współpraca z firmą Omega Pilzno – wycieczki dydaktyczne

Dzięki podpisanemu porozumieniu z firmą Omega Pilzno uczniowie naszego Technikum nr 2

w Leżajsku mają możliwość odbycia wielu ciekawych wycieczek dydaktycznych do największej na podkarpaciu firmy spedycyjnej.

W dniu 31.10.2023 klasa 2 TSb wraz z opiekunami: panem Kamilem Antonikiem, panią Magdaleną Chowaniec i panią Agnieszką Kolano miała możliwość odbycia lekcji praktycznej z budowy i obsługi środków transportowych wchodzących w skład floty transportowej firmy Omega Pilzno.

Młodzież poznał też prowadzącego na YouTube kanał: CplusE, który jest najlepszym vlogiem do nauki zasad transportu i spedycji.

Wycieczki dydaktyczne, to bardzo ważny element nauki w zawodzie Technik Spedytor.

Jeszcze czeka na nas wiele ciekawych lekcji praktycznych!

Agnieszka Kolano